Integrasjon mot Fiken

Her vil vi forklare hvordan du kobler din Fiken-konto med din hjemmeside.
Fiken er et regnskapsprogram som forenkler regnskapet til bedrifter, foreninger og lag.
En integrasjon mellom Fiken og din hjemmeside automatiserer føring av både inntjeninger og bokføring slik at du kan fokusere på viktigere saker enn bilagsføring.

Sett opp Integrasjon

Du starter ved å gå til kontrollpanelet og finne (1) Tilleggstjenester  --> (2) "Se alle" --> (3) trykker på knappen slik at den blir aktivert . Videre får du opp et vindu som spør om du vil installere modulen, på denne trykker du (4) Installer nå


Etter at du har klikket "Installer nå" blir du tatt til en side hvor du kan logge inn i din Fiken-konto.
For å koble til- og aktivere integrasjonen må du gjøre nettopp dette.

Hvis du allerede har installert modulen tidligere finner du tilkoblingssiden under (3) Tilleggstjenester --> (4) Fiken.


Når du kobler til blir du ledet inn på en side hvor du må velge hvilken bedrift du ønsker å koble sammen med din bedrift/klubb, hvis du kun har én bedrift liggende i Fiken vil du bare få et alternativ, om du har flere må du velge korrekt og trykke Gå videre

Opprett Bokføringsregler:

På denne siden oppretter vi regler for bokføring, eksempelvis:
(1) Inntekt fra arrangementer skal føres på (2) bankkonto under (3) Regnskapspost xxxx og er (4) xx% mva pliktig. Trykk på (5) Opprett for å bekrefte.

For de fleste idrettslag som drives frivillig skal mva stå på "Ingen MVA", og skal føres på regnskapspost "3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet". Er du usikker kan du ta kontakt med Fiken, Banken eller deres Økonomiansvarlig.

Det er veldig viktig at det settes opp bokføringsregler for alle inntektene deres, er det ikke satt opp en regel for inntektstypen, vil det heller ikke bli bokført!

Når du er ferdig kan siden lukkes og du vil ikke lenger trenge å tenke på bokføring for inntektene som kommer gjennom hjemmesiden din. ☺