VÅRE TJENESTER


IdrettenOnline er verktøyet for deg som ønsker mer tid til aktivitet og klubbutvikling, og for deg som ønsker å minimere det administrative arbeidet. Med brukervennlig hjemmeside-plattform og medlemssystem med godkjent NIF-integrasjon får du full kontroll over det interaktive arbeidet til klubben, på en enkel og oversiktlig måte. 


Gjennom gode tilbakemeldinger fra våre idrettsklubber har vi i løpet av de siste årene utviklet en rekke tjenester som idrettsklubbene har uttrykt behov for. Her kan du lese litt mer om disse.
HJEMMESIDER

I IdrettenOnline er hjemmesiden til idrettsklubben et naturlig sentrum. Vi har gjennom mange år utviklet vår hjemmesideløsning til å være så enkel i bruk at hvem som helst kan bygge og vedlikeholde sin hjemmeside. Samtidig som den er enkel i bruk gir den også muligheter for å lage siden akkurat som man skulle ønske. Vi har blant annet laget IdrettenOnline.no på vår egen webplattform uten å skrive en eneste linje med kode.

Hjemmesiden er basert på enkel klikk-og-dra og klikk-og-skriv og man har tilgang til en lang rekke "widgets" for å bygge opp siden. Ta kontakt så viser vi deg den mer enn gjerne. 


MEDLEMSSYSTEM MED GODKJENT NIF-INTEGRASJON

IdrettenOnline er ett av få medlemssystem som har en godkjent integrasjon med Norges Idrettsforbund. Dette betyr at dere kan føle dere trygge på at alle krav NIF stiller rundt medlemshåndtering blir etterfulgt når dere benytter dere av IdrettenOnline.

Vi har som i resten av løsningen hatt fokus på brukervennlighet og gjort stor jobb i å finne ut hva idrettsklubben faktisk trenger av funksjonalitet og jobbet hardt der idrettsklubbene selv har sagt at skoen trykker. Dette betyr at vi har tilrettelagt for enklere innmelding i klubb, familiemedlemsskap, rask og effektiv innkreving av avgifter med automatiske purringer på både e-post og SMS, egen innlogging for medlemmet og mye mer.


AVTALEGIRO

Tilknyttet medlemssystemet kan du også sette opp ukentlig/månedtlig/kvartalsvis/halvårlig/årlig abbonementer som trekker medlemmer automatisk over AvtaleGiro.

NYHETER OG PUBLISERING

En av de viktigste kommunikasjonskanalene på hjemmesiden til idrettsklubben er publisering av nyheter og aktiviteter. I IdrettenOnline har vi hatt stort fokus på at flere skal kunne bidra til å generere dette innholdet. Man kan derfor gi medlemmer, lag og idrettsgrupper tilgang til å skrive innlegg på sin egen profil og gi redaktøransvar til de som skal ha mulighet til å videre publisere dette på nettsiden gjennom vårt redaktørverktøy. Dette skaper levende sider og det er viktig for å oppfattes som en levende idrettsklubb. Nyhetene kan videre enkelt deles på facebookgrupper eller i andre kanaler som sørger for økt trafikk på hjemmesiden noe som både er bra for rekruttering av nye medlemmer og noe som sponsorer er veldig glade for.


ARRANGEMENT / AKTIVITET

Idrett handler hovedsaklig om aktivitet. Vi har derfor lagt veldig mye arbeid i å utvikle en god arrangementløsning som gir klubben mulighet til å sette opp alt fra treninger på lagnivå til større arrangement med påmelding og billettsalg. Du har mulighet til å sette opp maks antall deltagere og eventuelt aktivere venteliste dersom arrangementet blir fylt opp. Når man oppretter et arrangement vil man også enkelt kunne publisere denne på hjemmesiden og eventuelt sende ut invitasjoner. 


KOMMUNIKASJON

Idrettsklubber består gjerne av en lang rekke individer og grupper som har behov for å kommunisere seg imellom for å holde hjulene i gang. Dette har vært viktig for oss i IdrettenOnline å forstå gjennom utvikling av løsningen. IdrettenOnline er basert på en sosial nettverksplattform og gir derfor mulighet til i tillegg til nyheter og arrangement også kommunikasjon både på SMS, E-post og interne meldinger. Dette kan for eksempel være nyhetsbrev fra ledelsen til klubben, interne meldinger medlemmer imellom, en SMS fra en trener til sitt lag eller informasjon som går ut til en idrettsgruppe. Snakk gjerne med oss om dine kommunikasjonsbehov så vil vi kunne hjelpe deg med hvordan dere best kan håndtere deres flyt.


LAGSIDER OG STYREROM

På IdrettenOnline har man mulighet til å sette opp gruppesider som for eksempel lagsider eller styrerom. Her vil medlemmene av gruppen kunne kommunisere med hverandre og man kan tildele rettigheter til å administrere gruppen til f.eks. trenere og lagledere for lagsidene eller styreleder og kanskje sekretær for et styrerom. Her vil man kunne legge ut egne nyheter, ha en egen kalender med egne treninger, kommende kamper og aktiviteter eller kanskje styremøter. Man har bildegalleri og filarkiv og også muligheten til å sende ut SMS, e-post og internmeldinger til medlemmene av gruppen. Gruppene kan være både åpne eller lukket noe som gjør det mulig å benytte dem både til offentlig og intern informasjon og kommunikasjon.


Booking

Vi skjønte tidlig at idrettsklubber har behov for en god og ryddig løsning når det gjelder booking av baner, møterom og klubbhus og lagde derfor en bookingløsning med online booking og timebok som gjør det enkelt å håndtere dette. Vi har nå også utvidet denne bookingløsningen til å gjelde booking av tjenester som f.eks. pro-timer i golf og tennis. Her kan man legge inn hvilke tjenester her person utfører, hvilke tider de er tilgjengelig og mulighet for å booke time både med og uten direkte betaling.


FORENKLING AV REGNSKAP OG BETALINGSLØSNINGER

En av de aller mest krevende administrative oppgavene en idrettsklubb har, er å håndtere regnskap og innbetalinger i form av kontingenter, treningsavgifter samt kurs og arrangement. Dette har vi i IdrettenOnline til en hver tid i bakhodet når vi utvikler ny funksjonalitet som er knyttet til økonomi. Når man inngår en avtale med IdrettenOnline får man også mulighet til å benytte seg av våre betalingsløsninger. Tradisjonelt har man vært nødt til å regnskapsføre hver eneste innbetaling fra medlemmer. Dette har vi gjort enklere ved at vi håndterer innbetalinger fra medlemmene og betaler ut til klubben enten en gang i måneden eller ved behov. Klubben trenger da bare å regnskapsføre et bilag per utbetaling fra oss noe som betraktelig forenkler regnskapet. Vi utfører også automatiske purringer og jobber kontinuerlig med å forbedre og utvide tilbudet av betalingsløsninger.